Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Wobec powyższego „GOMAR” Transport & Logistics A.Maroński Sp.j przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się̨ od dnia 25 maja 2018 r. (nazywane Rozporządzeniem lub RODO).


Skrót RODO

Oznacza powszechnie używaną̨ nazwę̨ niżej określonego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., które stosuje się̨ od dnia 25 maja 2018 r. (nazywane „Rozporządzeniem” lub „RODO”).


Jaki jest cel RODO?

Regulacja przepisów o ochronie danych osobowych ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.


Co zawiera załączona klauzula informacyjna?

Kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane i w jakim celu są̨ przetwarzane, komu mogą̨ zostać́ udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom których dane są̨ przetwarzane.


Szczegółwe dane

Zachęcamy do pobrania klauzuli wraz z ważnymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych przez „GOMAR” Transport & Logistics A.Maroński Sp.j.