Gwarantujemy sprawną obsługę celną w zakresie nadawania towarom przeznaczenia celnego, w tym przede wszystkim objęcia towarów procedurą celną. W oparciu o wyszkoloną kadrę, służymy doradztwem z zakresu szeroko pojętych spraw celnych występujących w międzynarodowym obrocie towarowym.


Proponujemy rozwiązania ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Nasi Agenci Celni zawsze służą pomocą i radą w wyborze najkorzystniejszego wariantu odprawy celnej.


Nasza agencja celna może dokonywać przed organami celnymi wszelkich czynności przewidzianych w przepisach prawa celnego, w szczególności:

świadczymy usługę rozliczania podatku VAT importowego w deklaracji VAT-7 ( Zapraszamy do skorzystania z możliwości dokonania odprawy celnej z odroczonym podatkiem VAT, która pozwala na realizowanie odpraw celnych bez konieczności zapłaty podatku VAT należnego z tytułu importu),

spełniamy warunki ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące przedstawiciela podatkowego i świadczymy usługę zgodnie z wymogami art. 18d ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po odprawie celnej importowej następuje bezpośrednio wewnątrzwspólnotowa dostawa do innego kraju UE niż Polska (procedura celna 4200),

posiadamy pozwolenia na procedurę uproszczoną

import, eksport, ICS, ECS,T1,T2

kompleksowe obsługi odpraw celnych

odprawy celne eksport, import,

odprawy czasowe, uszlachetnienie czynne, bierne,

tranzyt,

magazyn czasowego składowania

skład celny publiczny

deklaracje INTRASTAT

sporządzanie deklaracji INTRASTAT dla wewnątrz wspólnotowej dostawy oraz wewnątrz wspólnotowego nabycia towaru

wypełnianie dokumentów eksportowych i importowych JDA SAD

wypełnianie świadectwa pochodzenia i świadectw pochodzenia ,EUR.1,

wypełnianie dokumentów DWC,CMR,CIM,karnet TIR i innych

wypełnianie deklaracji akcyzowych

wypełnianie deklaracji akcyzowych ( AKC-U,AKC-R)

taryfikacja towarów